EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 0 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja 1239 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 1744 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 1603 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu 1338 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja 94 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja

13 orang

B. Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah keluarga prasejahtera 1025 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 1324 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 312 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 126 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 21 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga 2808 keluarga
Lewat ke baris perkakas