DATA PENDIDIKAN

 

A. Tingkat Pendidikan Penduduk
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 863 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak 934 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental 6 orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat 1260 orang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat 2353 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat 724 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat 476 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat 334 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat 214 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat 141 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 369 orang
Jumlah penduduk sedang D-1 4 orang
Jumlah penduduk tamat D-1 1 orang
Jumlah penduduk sedang D-2 48 orang
Jumlah penduduk tamat D-2 20 orang
Jumlah penduduk sedang D-3 4 orang
Jumlah penduduk tamat D-3 3 orang
Jumlah penduduk sedang S-1 3639 orang
Jumlah penduduk tamat S-1 3 orang
Jumlah penduduk sedang S-2 2 orang
Jumlah penduduk tamat S-2 0 orang
Jumlah penduduk tamat S-3 0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A 0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A 0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B 0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B 0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C 0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C 0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental 0 orang
Lewat ke baris perkakas